Nyheter

Juli 2018. På Jordet: I sommer fjernet vi gamle strømgjerder på de øverste delene av åkeren. Her har det tidligere vært hestebeite. Området på ca. 15 mål har ikke vært beitet, gjødslet eller slått på 5-6 år. Løvskog hadde begynt å feste grepet. Naboer ble engasjert til å slå og presse gress. Det ble 10 «økologiske» rundballer. Disse er nå solgt til hestefor.